Lojistik Teknik Bilgileri

Tedarik Zinciri Tahmini: Beklenen ve beklenmeyen aksaklıklar için nasıl planlama yapılır?

Tedarik zincirinizi doğru bir şekilde nasıl tahmin edeceğinizi anlamak, tedarikçilerle olan ilişkinizi geliştirecek, gereksiz maliyetlerden kaçınmak için doğru miktarda kargo rezervasyonu yapmanızı sağlayacak ve en önemlisi beklenen ve beklenmeyen aksaklıklar için nasıl plan yapacağınızı öğrenmenizi sağlayacaktır. 

Curtis Doyle, 28 Kasım 2022

Tedarik zinciri tahmini, tedarik zinciri yönetiminin can alıcı noktasıdır. Tarihsel kanıtlar, veriler ve biraz da içgüdülerin bir araya gelmesiyle işletmeler gelecekteki talebi tahmin etmek için geçmiş ve mevcut talebi analiz eder. Tedarik zincirinizi nasıl doğru tahmin edeceğinizi anlamak, tedarikçilerle olan ilişkinizi geliştirecek ve gereksiz maliyetlerden kaçınmak için doğru miktarda kargo rezervasyonu yapmanızı sağlayacaktır. Ayrıca, en önemlisi, beklenen ve beklenmeyen aksaklıklar için nasıl plan yapacağınızı bileceksiniz. 

Bu makalede öğrenecekleriniz: 

 • Tedarik zinciri tahmini nedir 

 • Tedarik zinciri tahmini neden önemlidir 

 • Tedarik zinciri tahmininde farklı yöntemler 

 • Tedarik zinciri tahminini zorlaştıran unsurlar 

Bir işletme sahibi olarak, sürekli değişen müşteri talepleriyle karşı karşıya kalırken, maliyetleri düşürme ve marjları iyileştirme konusunda sürekli baskı altındasınız. Deniz taşımacılığındaki tıkanıklık, deniz taşımacılığınız için ekipman (konteyner) sıkıntısı ve dünya çapında birçok işletmeyi etkileyen pandemi ile ilgili mevcut durum göz önüne alındığında, tedarik zinciri tahmini artık her zamankinden daha önemli. 

Tedarik zinciri tahmini nedir? 

Tedarik zinciri tahmini, ister stok envanteri, ister kargo rezervasyonu, bütçe planlaması veya yeni pazarlara açılma olsun, işletmeniz için en iyi kararları vermenize yardımcı olmak için geçmiş tedarikten elde edilen verileri taleple ilgili içgörüler ve anlayışlarla birleştirir. 

Tedarik analizi, tedarik zinciri tahmininin büyük bir kısmını oluşturur. Tedarikçilerinizden ne zaman ürün sipariş etmeniz gerektiğini anlamak için tedarikçileriniz hakkındaki verilere bakmayı içerir – bunlar ister bütün ürünler ister tedarik zincirinin ileri aşamasında monte edilecek ham maddeler olsun. 

Talebin analiz edilmesi, müşterilerinizin herhangi bir hafta, ay veya üç aylık dönem boyunca ürününüzden ne kadar istediğini anlamanıza yardımcı olması açısından da önemlidir. Bu, mevsimler ve tatiller gibi öngörülebilir veya küresel olaylar ve doğal afetler gibi öngörülemeyen bir bazı unsurlardan etkilenir. Bu tür olaylar genellikle okyanus taşımacılığı veya iç taşımacılık gibi çeşitli taşımacılık modlarını etkileyebilir. 

Tedarik zinciri tahmini neden önemlidir? 

Tedarik zinciri tahmini, verimli bir tedarik zincirine ve gelişen bir işletmeye katkıda bulunmada önemli bir rol oynayabilir: 

 • Stratejik planlama – İşletmeler, yeni pazarlara açılma, bütçe planlaması veya risk değerlendirmesi gibi konularda izledikleri stratejilerle kurulabilir veya dağılabilir. Tahmin, bu kararları akıllıca vermeniz için size içgörü sağlar ve tedarikçilerinizin talebinizi karşılayabilmesini sağlar. 

 • Envanter üzerinde tam kontrol sahibi olmak – Farklı pazarlarda ürünlerinize olan talebi daha iyi anlıyorsanız, yıl boyunca envanter seviyenizi korumak için tedarikçilerle daha yakın ve kolay bir şekilde çalışabilirsiniz. Bu, eksikliği minimumda tutarak müşterilerinizi memnun eder ve gereksiz stok depolamak zorunda kalmadan depo ücretlerini kontrol altında tutmanızı sağlar. 

 • İyileştirilmiş müşteri deneyimi – Müşteri deneyiminin, önümüzdeki yıllarda tedarik zincirlerinin belirleyicisi olması beklenmektedir. Müşteri talebini tahmin ederek, siparişlerin zamanında yerine getirildiğinden ve stokta hiçbir zaman azalma olmadığından emin olmak için arzınızı yönetebilirsiniz. Sonuç, müşterileriniz ve işletmeniz arasındaki güven duygusudur. 

Tahmin yöntemleri – Nicel 

Tedarik zinciri tahmini üretmek için iki baskın yöntem vardır: nicel ve nitel. Nicel tahmin, gelecekteki satışları tahmin etmek için geçmiş verilere dayanır ve bunu yapmak için karmaşık algoritmalar ve bilgisayar programlarından yararlanır. Nicel tahminlerde aşağıdaki yöntemlerle karşılaşabilirsiniz. Her birinin avantajları ve dezavantajları vardır ve en iyi kullanımlarını belirlemek için dikkatlice değerlendirilmelidir: 

 •  Hareketli ortalama tahmini, tarihsel ortalamalara dayanan daha basit tahmin yöntemlerinden biridir. Bununla birlikte, tüm verileri eşit olarak ele alır ve daha yeni bilgilerin, söz gelimi üç veya beş yıl öncesine ait verilerden daha iyi bir gösterge olabileceğini dikkate almaz ve mevsimselliğe veya eğilimlere izin vermez. 

 • Üstel düzeltme, geçmiş verileri de dikkate alır, ancak mevsimselliği hesaba katmanın yanı sıra son verilere daha fazla vurgu yapar. Bu da onu kısa vadeli tahminler için ideal kılar. 

 • Otomatik gerileyen entegre hareketli ortalama (ARIMA), yüksek doğruluk oranıyla bilinen ancak aynı zamanda çok zaman alan ve maliyetli bir tahmin yöntemidir. En fazla 18 ay veya daha kısa süreli tahminler için uygundur. 

 • Çoklu Toplama Tahmin Algoritması (MAPA), mevsimsellik için özel olarak tasarlanmış yeni bir nicel tahmin yöntemidir ve mevsimlik ürünler üreten işletmeler için mükemmeldir. 

Tahmin yöntemleri – Nitel 

Geçmiş verilere ulaşmanın zor olduğu durumlarda, örneğin yeni bir ürün piyasaya sürerken, yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyarsınız, işte bu noktada nitel tahminler işe yarar. Daha ayrıntılı araştırmaların yanı sıra sektör uzmanlarının görüşlerine, uzmanlıklarına ve deneyimlerine dayanır: 

 • Tarihsel analojiler, yeni ürünlerin satışlarının sizin ya da bir rakibinizin ürettiği mevcut bir ürünü yansıtacağını varsayarak satışları tahmin eder. Bu yöntem uzun vadede işe yarayabilir ancak kısa vadeli tahminler için tavsiye edilmez. 

 • Dahili içgörüler, kapsamlı bir tahmin yaklaşımıdır; tahminlere ışık tutmak için deneyimli personelin içgörüleri ve görüşlerinden yararlanır. Tahmin edebileceğiniz gibi, yüksek bir isabet oranı sağladığı söylenemez, ancak nicel yöntemlerin mümkün olmadığı durumlarda bir seçenektir. 

 • Pazar araştırması, birçok işletmeye tanıdık gelecektir. Belirli bir demografiyle araştırma, anket yapma, yoklama veya mülakat yapma süreci olup bazen zaman alıcı ve maliyetlidir. 

Tedarik zinciri tahmininde en iyi yöntem nedir? 

Tedarik zinciri tahmininde herkese uyan tek bir yaklaşım yoktur ve hangisini seçerseniz seçin, asla %100 isabet yakalayamazsınız çünkü tahminin en azından bir kısmı varsayımlara dayanır; ve her zaman bu varsayımlara meydan okuyan öngörülemeyen olaylar olacaktır, örneğin bir pandemi gibi! 

Bununla birlikte, geçmiş verilerin mevcut olmadığı veya güvenilmez olduğu durumlarda nitel tahminlerin yeri olsa da, nicel tahminlerin en güçlü yöntem olduğu konusunda fikir birliği vardır. Daha net ve daha doğru sonuçlar üretirken ön yargı riskini ortadan kaldıran somut bilgiler ve istatistiksel teknikler kullanır. 

Tedarik zinciri tahminini zorlaştıran nedir? 

Tedarik zinciri tahmini, gelecekteki talepler, trendler ve tedarik bilgilerine ilişkin içgörülere erişim sağlayarak işletmeniz için bir fırsatlar dünyasının kapılarını açar. Ancak sistemi bozabilecek çeşitli etkenler vardır. 

 •  Düzenleme değişiklikleri ve COVID-19 gibi küresel olaylar Ülkeler ve kıtalar arasındaki düzenlemelerdeki değişiklikler, tedarik zincirleri yeni yasalara uyum sağladıkça ve geçmiş veriler biraz daha az alakalı hâle geldikçe tahminleri genellikle bozabilir. COVID-19'un ardından, sınırları kapatmak, seyahati durdurmak ve ticareti geciktirmek için dünya çapında acil durum yasaları çıkarıldı – etki, sınırlardaki dar boğazlar ve limanlarda tıkanıklık ile geniş kapsamlıdır ve devam etmektedir. Brexit de hesaba katıldığında, düzenleme değişikliklerinin tedarik zincirlerini ve tedarik zinciri tahminlerini nasıl bozabileceğini görmek kolaydır. 

 • Değişen trendler ve tüketici alışkanlıkları Değişen trendler ve alışkanlıklar tedarik zincirleri dünyasının değişmezleri olsa da, değişimlerinin öngörülemez olması tahminler için bir tehdit oluşturmaya devam ettikleri anlamına gelmektedir. Örneğin, geçtiğimiz yıl dünya kapanmaya gittiğinde tüketiciler internete girdi ve dünya çapında 4,2 trilyon doların üzerinde harcama yaptı – online alışveriş giderek artarken, bu ani değişim birçok küçük işletmeyi stok sıkıntısı veya gecikmelerden kaçınmak için hızla adapte olmaya zorladı. 

 • Mevsimsellik ve tedarikçi teslim süreleri Tedarik zinciri tahmininde mevsimsel ve yoğun dönemleri hesaba katmamak, tahmininizi kolayca rayından çıkaracaktır. Takvimdeki bu dönemler genellikle okyanus taşımacılığını etkiler ve aylar öncesinden planlanmalıdır – aksi takdirde artan talepten yararlanma fırsatlarını kaçırma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. 

Bu planlamayı yaparken dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, farklı tedarikçilerin veya üreticilerin sadece sağladıkları hizmetlere göre değil, kendi mevsimsel veya tatil takvimleri nedeniyle de farklı teslim sürelerine sahip olacağıdır. Bu da tedarikçilerle güçlü ilişkiler kurmayı gerçekten önemli kılıyor. 

İlgili tüm tedarik zinciri haberlerini nasıl takip edebilirsiniz? 

Bilgi tazelemeye hazır mısınız? Sizin için daha fazla lojistik bilgimiz ve güncellemelerimiz var. Bizimle sevkiyatınızı nasıl tahmin edeceğiniz gibi diğer konuları ve bilgi merkezimizdeki daha birçok konuyu keşfedin. Ayrıca platformumuzda fiyatları ve rotaları aramaya başlayabilirsiniz – üstelik tamamen ücretsiz. 

Was this content useful?

© 2023    Turfmarkt 107, 2511 DP Den Haag, The Netherlands